Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай

smile

We can still save the planet Be Vegan

Цэс

цаг

тоолуур

Smile

*****тоолуур*****

Free Hit Counters

лэкц ,илтгэл

Formosa
Smile
Formosa may 05 2000.DVD No.692
хэсэгчлэн үзэх

1, 2, 3, 4, 5,
Pattaya, Thailand
Smile
November 26 - 29, 2006, Pattaya, Thailand. DVD No.774
хэсэгчлэн үзэх

1, 2, 3, 4, 5,
Sydney, Australia
Smile
Lecture and Discussion in Sydney, Australia, May 10, 1997. DVD No.582
хэсэгчлэн үзэх

1, 2, 3, 4, 5,
South Africa
Smile
Lecture in Johannesburg, South Africa Nov.25, 1999. DVD No.667
хэсэгчлэн үзэх

1, 2, 3, 4, 5,

Онлайн ном,,

ЧОЙЖИД ДАГИНЫН ТУУЖ
Smile

УНШИХ


Экадешид Мацаг барихуйн учир шалтгаан хийгээд түүний ач туc
Smile

УНШИХ
УНШИХ


ТӨВДИЙН НУУЦ ТАРНИЙН ҮНДЭС

Чинхай багшийн зурагтай дэлгэц амраагч


татaх уу?--(татхаар орох)


2010оны 3сарын 11-нд мацаг эхлэж Th Papamocani ЭКАДАШИ 2010.оны 3сарын 12-нд мацаг дуусна. маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь07:13 - 11:06 хооронд болно.


2010.оны 3сарын 24-нд мацаг эхлэж We (нар жаргатал мацаг барин )

2010.оны 3сарын 26-нд мацаг эхлэж Fr Kamada ЭКАДАШИ 2010.оны 3сарын 27-нд мацаг дуусна. маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь06:43 - 10:53хооронд болно.

2010.оны 4сарын 10-нд мацаг эхлэж Sa Varuthini ЭКАДАШИ 2010.оны 4сарын 11-нд мацаг дуусна.Su маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь06:12 - 10:40хооронд болно.

2010.оны 4сарын 25-нд мацаг эхлэж Su Padmini ЭКАДАШИ 2010.оны 4сарын 26-нд мацаг дуусна.Mo маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь05:44 - 10:29хооронд болно.

May 2010.оны 5сарын 10-нд мацаг эхлэж Mo Parama ЭКАДАШИ 2010.оны 5сарын 11-нд мацаг дуусна.Tu маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь05:20 - 09:10хооронд болно.

2010.оны 5сарын 24-нд мацаг эхлэж Mo Mohini ЭКАДАШИ 2010.оны 5сарын 25-нд мацаг дуусна.Tu маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь05:04 - 10:14хооронд болно.

2010.оны 5сарын 27-нд мацаг эхлэж Th (.үдшийн бүрэнхий хүртэл/нар жаргасаны дараах бүрэнхий хүртэл мацаг барин )

2010.оны 6сарын 8-нд мацаг эхлэж Tu Apara ЭКАДАШИ 2010.оны 6сарын 9-нд мацаг дуусна. маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь05:17 - 10:13хооронд болно.

2010.оны 6сарын 22-нд мацаг эхлэж Tu Nirjala ЭКАДАШИ 2010.оны 6сарын 23-нд мацаг дуусна.We маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь04:54 - 10:14хооронд болно.

2010.оны 7сарын 8-нд мацаг эхлэж Th Yogini ЭКАДАШИ 2010.оны 7сарын 9-нд мацаг дуусна.Fr маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь05:03 - 10:20хооронд болно.

2010.оны 7сарын 11-нд мацаг эхлэж Su (.үд болтол мацаг барин)

2010.оны 7сарын 21-нд мацаг эхлэж We Sayana ЭКАДАШИ 2010.оны 7сарын 22-нд мацаг дуусна.Th маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь10:25 - 10:25хооронд болно.

2010.оны 8сарын 6-нд мацаг эхлэж Fr Kamika ЭКАДАШИ 2010.оны 8сарын 7-нд мацаг дуусна Sa маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь05:36 - 10:31хооронд болно.

2010.оны 8сарын 20-нд мацаг эхлэж Fr Pavitropana ЭКАДАШИ 2010.оны 8сарын 21-нд мацаг дуусна.Sa маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь05:55 - 10:36хооронд болно.

2010.оны 8сарын 24-нд мацаг эхлэж Tu (.үд болтол мацаг барин)

2010.оны 9сарын 2-нд мацаг эхлэж Th (.шөнө дунд хүртэл мацаг барин )

2010.оны 9сарын 3-нд мацаг эхлэж Fr (.үд болтол мацаг барин)

2010.оны 9сарын 5-нд мацаг эхлэж Su * Annada ЭКАДАШИ 2010.оны 9сарын 6-нд мацаг дуусна.Mo маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь06:17 - 10:40хооронд болно.

2010.оны 9сарын 15-нд мацаг эхлэж We (noon.үд болтол мацаг барин)

2010.оны 9сарын 19-нд мацаг эхлэж Su Parsva ЭКАДАШИ 2010.оны 9сарын 20-нд мацаг дуусна. Mo маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь06:36 - 10:06 хооронд болно.

2010.оны 9сарын 21-нд мацаг эхлэж Tu ( noon.үд болтол мацаг барин)

2010.оны 10сарын 4-нд мацаг эхлэж Mo Indira ЭКАДАШИ 2010.оны 10сарын 5-нд мацаг дуусна.Tu маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь06:57 - 10:46 хооронд болно.

2010.оны 10сарын 18-нд мацаг эхлэж Mo Pasankusa ЭКАДАШИ 2010.оны 10сарын 19-нд мацаг дуусна.Tu маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь08:13 - 10:51хооронд болно.

2010.оны 11сарын 2-нд мацаг эхлэж Tu Rama ЭКАДАШИ 2010.оны 11сарын 3-нд мацаг дуусна.We маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь07:40 - 10:57хооронд болно.

2010.оны 11сарын 9-нд мацаг эхлэж Tu ( noon.үд болтол мацаг барин)

2010.оны 11сарын 17-нд мацаг эхлэж We ( noon.үд болтол мацаг барин) Utthana ЭКАДАШИ 2010.оны 11сарын 18-нд мацаг дуусна.Th маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь08:02 - 11:06.хооронд болно.

2010.оны 12сарын 2-нд мацаг эхлэж Th Utpanna ЭКАДАШИ 2010.оны 12сарын 3-нд мацаг дуусна Fr маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь08:23 - 11:16 хооронд болно.

2010.оны 12сарын 17-нд мацаг эхлэж Fr Moksada ЭКАДАШИ 2010.оны 12сарын 18-нд мацаг дуусна.Sa маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь08:37 - 11:25хооронд болно.

2010.оны 12сарын 24-нд мацаг эхлэж Fr ( noon.үд болтол мацаг барин)

2010.оны 12сарын 31-нд мацаг эхлэж * SaphalaЭКАДАШИ 2011.оны 1сарын 1-нд мацаг дуусна. маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь08:42 - 11:31хооронд болно.

Бүтэн мацаг барин, хэрэв ус уувал мацаг тайлагдсанд тооцогдон.

http://www.veda.mn/Book/Ulaanbaatar%202010.01.11-2015.03.05.TXTСайн үйлс дэлгэрэх болтугай.