Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай

smile

We can still save the planet Be Vegan

Цэс

цаг

тоолуур

Smile

*****тоолуур*****

Free Hit Counters

лэкц ,илтгэл

Formosa
Smile
Formosa may 05 2000.DVD No.692
хэсэгчлэн үзэх

1, 2, 3, 4, 5,
Pattaya, Thailand
Smile
November 26 - 29, 2006, Pattaya, Thailand. DVD No.774
хэсэгчлэн үзэх

1, 2, 3, 4, 5,
Sydney, Australia
Smile
Lecture and Discussion in Sydney, Australia, May 10, 1997. DVD No.582
хэсэгчлэн үзэх

1, 2, 3, 4, 5,
South Africa
Smile
Lecture in Johannesburg, South Africa Nov.25, 1999. DVD No.667
хэсэгчлэн үзэх

1, 2, 3, 4, 5,

Онлайн ном,,

ЧОЙЖИД ДАГИНЫН ТУУЖ
Smile

УНШИХ


Экадешид Мацаг барихуйн учир шалтгаан хийгээд түүний ач туc
Smile

УНШИХ
УНШИХ


ТӨВДИЙН НУУЦ ТАРНИЙН ҮНДЭС

Чинхай багшийн зурагтай дэлгэц амраагч


татaх уу?--(татхаар орох)2011.оны 2-сарын 10-нд Th мацаг эхлэж Saptami ЭКАДАШИ(үд болтол мацаг барин)

2011 .оны 2-сарын 14-нд Mo мацаг эхлэж Suddha ЭКАДАШИ 2011.оны 2-сарын 15-нд Tu маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь 09:08 - 11:25 хооронд болно.

2011.оны 2-сарын16-нд We мацаг эхлэж Trayodasi ЭКАДАШИ (үд болтол мацаг барин)

2011.оны 2-сарын22-нд Tu мацаг эхлэж Pancami ЭКАДАШИ (үд болтол мацаг барин)

2011.оны 2-сарын 28-нд Mo мацаг эхлэж Suddha ЭКАДАШИ 2011.оны 3-сарын 1-нд Tu маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь 07:35 - 11:15 хооронд болно.2011.оны 3-сарын16-нд We мацаг эхлэж Suddha ЭКАДАШИ 2011.оны 3-сарын17-нд Th маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь 07:04 - 11:02 хооронд болно.

2011.оны 3-сарын 19-нд Sa мацаг эхлэж Purnima ЭКАДАШИ (сар гартал мацаг барин)

2011.оны 3-сарын 30-нд We мацаг эхлэж Suddha Ekadasi 2011.оны 3-сарын 31-нд Th маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь 06:35 - 10:50 хооронд болно.

2011.оны 4-сарын 12-нд Tu мацаг эхлэж Astami ЭКАДАШИ(нар жаргатал мацаг барин)

2011.оны 4-сарын 14-нд Th мацаг эхлэж Suddha Ekadasi 2011.оны 4-сарын15-нд Fr маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь 06:22 - 10:37 хооронд болно.

2011.оны 4-сарын29-нд Fr мацаг эхлэж ЭКАДАШИ 2011.оны 4-сарын30-нд Sa маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь 05:38 - 08:22 хооронд болно.

2011.оны 5-сарын14-нд Sa мацаг эхлэж Mohini ЭКАДАШИ 2011.оны 5-сарын15-нд Su маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь 05:15 - 10:18 хооронд болно.

2011.оны 5-сарын16-нд Mo мацаг эхлэж Caturdasi (үдшийн бүрэнхий хүртэл/нар жаргасаны дараах бүрэнхий хүртэл мацаг барин)

2011.оны 5-сарын 29-нд Su Apara ЭКАДАШИ мацаг эхлэж 2011.оны 5-сарын30-нд Mo маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь 05:00 - 10:13 хооронд болно.

2011.оны 6-сарын 12-нд Su мацаг эхлэж Suddha ЭКАДАШИ (Бүтэн мацаг барин, хэрэв ус уувал мацаг тайлагдсанд тооцогдон.) 2011.оны 6-сарын 13-нд Mo маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь04:53 - 10:13хооронд болно.

2011.оны 6-сарын 27-нд Mo мацаг эхлэж Suddha Ekadasi 2011.оны 6-сарын28-нд маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь 04:56 - 10:16 хооронд болно.

2011.оны 7-сарын 1-нд Fr Amavasya ЭКАДАШИ(үд болтол мацаг барин)

2011.оны 7-сарын 11-нд Mo мацаг эхлэж Suddha ЭКАДАШИ 2011.оны 7-сарын12-нд Tu маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь 05:06 - 10:21(хооронд болно.)

2011.оны 7-сарын 27-нд We мацаг эхлэж Suddha ЭКАДАШИ 2011.оны 7-сарын 28-нд Th маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь 05:23 - 06:34 хооронд болно.

2011.оны 8-сарын9-нд Tu мацаг эхлэж Suddha ЭКАДАШИ 2011.оны 8-сарын10-нд We маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь 08:24-10:32 хооронд болно.

2011.оны 8-сарын 13-нд Sa мацаг эхлэж Purnima ЭКАДАШИ (үд болтол мацаг барин)

2011.оны 8-сарын 22-нд Mo Astami ЭКАДАШИ мацаг эхлэж (шөнө дунд хүртэл мацаг барин)

2011.оны 8-сарын23-нд Tu мацаг эхлэж (үд болтол мацаг барин)

2011.оны 8-сарын25-нд Th мацаг эхлэж Suddha ЭКАДАШИ 2011.оны 8-сарын26-нд Fr маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь 06:02-10:37 хооронд болно.

2011.оны 9-сарын 5-нд Mo мацаг эхлэж Astami ЭКАДАШИ (үд болтол мацаг барин)

2011.оны 9-сарын8-нд Th мацаг эхлэж Suddha ЭКАДАШИ 2011.оны 9-сарын 9-нд Fr маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь 06:21 - 10:40 хооронд болно.

2011.оны 9-сарын10-нд Sa мацаг эхлэ(үд болтол мацаг барин)

2011.оны 9-сарын 24-нд Sa мацаг эхлэж Indira ЭКАДАШИ 2011.оны 9-сарын 25-нд Su маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь 06:42 - 10:44 хооронд болно.

2011.оны 10-сарын 7-нд Fr мацаг эхлэж Suddha ЭКАДАШИ 2011.оны 10-сарын 8-нд Sa маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь 08:01 - 10:47 хооронд болно.

2011.оны 10-сарын 23-нд Su мацаг эхлэж Suddha ЭКАДАШИ 2011.оны 10-сарын 24-нд Mo маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь 07:24 - 10:53 хооронд болно.

2011.оны 10-сарын30-нд Su мацаг эхлэж(үд болтол мацаг барин)

2011.оны 11-сарын 6 -нд Su мацаг эхлэж Suddha ЭКАДАШИ(үд болтол мацаг барин) 2011.оны 11-сарын 7-нд Mo маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь 07:45 - 10:59хооронд болно.

2011.оны 11-сарын 22-нд Tu мацаг эхлэж Suddha ЭКАДАШИ 2011.оны 11-сарын23-нд We маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь 08:09 - 11:09хооронд болно.

2011.оны 12-сарын 6-нд Tu мацаг эхлэж Suddha ЭКАДАШИ 2011.оны 12-сарын7-нд We маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь 08:27 - 11:18 хооронд болно.

2011.оны 12-сарын 14-нд We мацаг эхлэж (үд болтол мацаг барин)

2011.оны 12-сарын21-нд We мацаг эхлэж Suddha ЭКАДАШИ 2011.оны 12-сарын 22-нд Th маргааш нь Мацаг тайлах цаг нь 08:39 - 09:59 хооронд болно.

http://www.veda.mn/Book/Ulaanbaatar%202010.01.11-2015.03.05.TXT blogoos oruulav
Сайн үйлс дэлгэрэх болтугай.