Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай

smile

We can still save the planet Be Vegan

Цэс

цаг

тоолуур

Smile

*****тоолуур*****

Free Hit Counters

лэкц ,илтгэл

Formosa
Smile
Formosa may 05 2000.DVD No.692
хэсэгчлэн үзэх

1, 2, 3, 4, 5,
Pattaya, Thailand
Smile
November 26 - 29, 2006, Pattaya, Thailand. DVD No.774
хэсэгчлэн үзэх

1, 2, 3, 4, 5,
Sydney, Australia
Smile
Lecture and Discussion in Sydney, Australia, May 10, 1997. DVD No.582
хэсэгчлэн үзэх

1, 2, 3, 4, 5,
South Africa
Smile
Lecture in Johannesburg, South Africa Nov.25, 1999. DVD No.667
хэсэгчлэн үзэх

1, 2, 3, 4, 5,

Онлайн ном,,

ЧОЙЖИД ДАГИНЫН ТУУЖ
Smile

УНШИХ


Экадешид Мацаг барихуйн учир шалтгаан хийгээд түүний ач туc
Smile

УНШИХ
УНШИХ


ТӨВДИЙН НУУЦ ТАРНИЙН ҮНДЭС

Чинхай багшийн зурагтай дэлгэц амраагч


татaх уу?--(татхаар орох)

Бүх зүйл сэтгэлээс үүдэлтэй тул
Буй юмсыг бид сэтгэлийн үүднээс хардаг

Зөв сэтгэлт нэгний өгүүлэх хийгээд үйлдэх нь
Үзэгдэх сүүдэр үргэлж биеийг дагадагийн адил
Үнэн дээд жаргал үргэлж түүнийх болмуй


Бурхан багш Сухавати хотын Жэтавана нэрт хийдэд заларч байхдаа Маттакундали нэрт нэгэн залуу бярманы явдлаас улбаалан энэхүү сургаалыг айлджээ.
Тэр цагт Маттакундали нэрт нэгэн бярман Адинапубака нэрт туйлын харамч эцэгтэй юмсанжээ. Эцэг нь бусдад хэзээ ч өглөг өгч үзээгүй гэнэ. Тэрээр ганц хүүдээ зориулж алтаар гоёл хийхдээ ч дарханд төлөх хөлс мөнгөө харамлан өөрөө хийдэг тийм харамч нэгэн байлаа. Гэтэл хүү нь үхлийн хүнд өвчин тусч түүнийг үзсэн бүх эмч ямар ч эмчилгээгүй болохыг хэлжээ. Хүү нь гарцаагүй үхэх болсоныг ухаарсан тэрээр хүүгээ гадагш гарган тагтан дээр хэвтүүлжээ.

Тэр өглөө Бурхан багш билиг оюуны цогц бясалгалдаа Маттакундалигийн тагтан дээр тийн хэвтэхийг нигүүлсэнгүйгээр тольджээ. Ингээд бадар барихаар Сухавати хотод дагуулуудын хамт орж ирээд Адинапубака бярманы гадаа хүрч иржээ. Бурхан багш гэрийн дотогш харц чиглүүлэн хэвтэх хэвтэх хүүгийн зүг гэгээ цацруулахад тэрээр бурхан багшийг олж харжээ. Түүнд өндийх ч чадал байсангүй тул сэтгэлдээ бурхан багшид чин сэтгэлээс сүслэн залбирчээ. Ингэж залбирсаны үрээр тэр дээд тэнгэрийн орноо төржээ. Маттакундали дээд тэнгэрийн орноос эцэг нь түүнийг оршуулахдаа уйлан гашуудахыг үзээд эцгийн дэргэд биеэр үзэгдэн дээд тэнгэрийн орноо дахин төрсөн гэдэгээ хэлж Бурхан багшийг урин залж өргөл хүндлэл үзүүлэхийг ятгажээ. Адинапубакагийн гэрт Бурхан багшид ямар нэгэн өглөг өргөлгүйгээр эсвэл ямар нэгэн сургаал номлолыг нь сонсолгүйгээр гагц сэтгэлээрээ сүслэн залбирсаны үрээр дээд тэнгэрийн оронд төрөх нь боломжтой эсэх тухай яриа өрнөжээ. Учир иймээс тэдний эргэлзээг тайлахын тулд Бурхан багш Маттакундалиг өөрийн биеэр залрахыг айлтгажээ. Тийнхүү зарлигласан ёсоор Маттакундали дээд тэнгэрийн өмсгөл гоёлтойгоор биелэн үзэгдэж дээд тэнгэрийн орноо дахин төрсөн болохоо нотлон хэлжээ. Ингээд тэнд байгсад бүгдээр Адинапубака бярманий хүү зөвхөн чин сэтгэлийн угаас Бурхан багшид сүслэн залбирсан төдийгөөр дээд тэнгэрийн төрлийг олсон болохыг харж үнэмшжээ. Энэ бүхний эцэст Адинапубака өөрийн бүх эд баялагийг Бурханы сургаал номыг түгээн дэлгэрүүлэхэд зориулсэн гэдэг.

http://www.mongoliantemple.com/ArticleDetails.aspx?MenuId=1&ArticleID=172 blogoos oruulav Сайн үйлс дэлгэрэх болтугай.